SCIOS Scope 8 / NEN 3140


Volgens de Arbowet en/of verzekeringsmaatschappijen dienen elektrische installaties periodiek gekeurd te worden volgens de normen SCIOS Scope 8 of NEN 3140. Een inspectie volgens beide normen geeft inzicht in de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen.

Wat is het verschil tussen een SCIOS Scope 8 en NEN 3140?

De SCIOS Scope 8 is ontwikkeld door SCIOS, een instantie voor certificering van inspectie en onderhoud van technische installaties. Een SCIOS Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie die op de NEN 3140 norm is gebaseerd. Aanvullend op deze norm gelden er voor een Scope 8 inspectie een aantal additionele kennis- en kwaliteitseisen. Daarnaast mag een SCIOS Scope 8 inspectie uitsluitend door een SCIOS gecertificeerd bedrijf en een SCIOS Scope 8 bevoegde inspecteur worden uitgevoerd. Bedrijven die een SCIOS-certificaat hebben, staan vermeld in het bedrijvenoverzicht op de SCIOS-site.

Wat houdt een SCIOS Scope 8 inspectie in?

NEN 3140 inspectie / SCIOS Scope 8

Het werken met elektrische installaties levert risico’s op. Om deze risico’s zo goed en zo veel mogelijk te beperken, dient een SCIOS Scope 8 inspectie periodiek uitgevoerd te worden. Het doel van deze inspectie is om vast te stellen of de betreffende installatie veilig kan worden gebruikt. Deze inspectie bestaat uit:

  • een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen;
  • metingen en beproevingen van de elektrische installatie;
  • een optioneel thermografisch onderzoek van de schakel- en verdeelinrichtingen;
  • een uitgebreide rapportage.

Waarom een SCIOS Scope 8/NEN 3140?

Een SCIOS Scope 8/NEN 3140 is niet wettelijk verplicht, maar veel verzekeraars eisen een periodieke inspectie volgens deze norm. Bovendien voldoen werkgevers hiermee aan de Arbowet, die stelt dat werkgevers moeten zorgen voor veilige werkomstandigheden voor werknemers. Doordat een SCIOS Scope 8 inspectie alsook NEN 3140 inspectie inzicht biedt in de arbeidsveiligheid van de elektrische installatie, zijn beide inspecties ook aan te bevelen.

Leden van het Inspectie Gilde

Leden van het Inspectie Gilde voeren inspecties op een efficiënte manier uit met de I-spec, houden hun kennis up-to-date en leveren een kwalitatief goede rapportage af, die door adviseurs van het Inspectie Gilde – als een onafhankelijke deskundige instantie – wordt gecontroleerd. De aangesloten bedrijven vindt u terug op onze homepage.