Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?

NEN 1010 en NEN 3140 zijn elektrotechnische normen die qua toepasbaarheid van elkaar verschillen. Wanneer laat u een NEN 1010 inspectie uitvoeren, en wanneer een NEN 3140 inspectie?

Elektrische installaties en arbeidsmiddelen worden in elk bedrijf gebruikt; machines moeten draaien, elektrisch apparatuur moet functioneren en werkplekken moeten verwarmd en verlicht worden. Elektriciteit is hierbij onmisbaar, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Door een defect in de installatie kunnen apparaten uitvallen of kan kortsluiting worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot brand of ongelukken. U kunt dit voorkomen door uw elektrotechnische installaties en elektrische apparaten regelmatig te laten keuren middels een NEN 1010 of een NEN 3140 inspectie.

 

Wat zijn NEN 1010 en NEN 3140 normen?

NEN 1010 en NEN 3140 zijn elektrotechnische normen waarin afspraken en praktische richtlijnen zijn vastgelegd. Het doel van deze normen is te zorgen voor uniformiteit, veiligheid en duidelijkheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aanleggen van een nieuwe elektrotechnische installatie of het aanpassen of uitbreiden van bestaande installaties conform de gemaakte afspraken in de NEN 1010 dient te gebeuren.

 

Toepassing van NEN 1010 en NEN 3140

NEN 3140 inspectieHoewel de NEN 1010 en NEN 3140 voor een veilig gebruik van de elektrotechnische installaties zorgen, verschilt de toepasbaarheid van deze normen. De NEN 1010 onderscheidt twee soorten inspecties, namelijk de eerste inspectie en de periodieke inspectie. De eerste inspectie wordt bij de aanleg van nieuwe, ingrijpend gewijzigde en uitgebreide elektrotechnische installaties uitgevoerd. De NEN 1010 wordt hierdoor ook wel een opleverinspectie genoemd. Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd of de elektrische installatie volgens de veiligheidseisen van de NEN 1010 is aangelegd. De periodieke inspectie, daartegenover, wordt zoals de naam al zegt op regelmatige basis uitgevoerd. Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd of de installatie nog altijd veilig is. Deze inspectie is minder uitgebreid dan de zogenaamde opleverinspectie.

Het gebeurt echter vaak dat in plaats van een periodieke NEN 1010 inspectie een NEN 3140 of een SCIOS Scope 8 wordt uitgevoerd. De NEN 3140 of SCIOS Scope 8 is van toepassing op bestaande installaties en wordt vaak vanuit de ARBO-wetgeving (RI&E) of verzekeraar verplicht gesteld. Deze inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de norm die tijdens de aanleg of wijziging van de betreffende installatie van kracht was. Daarnaast moet deze inspectie periodiek worden uitgevoerd. In een RI&E wordt aangegeven hoe vaak deze inspectie moet plaatsvinden.

In tegenstelling tot de NEN 1010 waarin aandacht wordt besteed aan het ontwerp en de aanleg van elektrotechnische installaties, bevat de NEN 3140 voorschriften voor veilig gebruik van bestaande elektrotechnische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen. Een NEN 3140 heeft als doel aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.

 

De Arbowet

De NEN 1010 alsook de NEN 3140 zijn wettelijk niet verplicht. Wanneer een bedrijf echter geen periodieke inspecties laat uitvoeren, dan bestaat de kans dat verzekeraars na een voorval geen schade vergoeden. Bij ongevallen met verzuim met elektrische oorzaken komt namelijk de arbeidsinspectie op bezoek om na te gaan hoe de elektrische veiligheid is geregeld. In dat opzicht wordt een bedrijf hier dus wel op beoordeeld. De reden hiervan is dat elke werkgever volgens de Arbowet moet zorgen voor een veilige werkomgeving en veilige elektrische installaties. De NEN 1010 en NEN 3140 inspecties zijn een manier om aan deze elektrische veiligheid te kunnen voldoen.

 

Waarom een NEN 1010 of NEN 3140 laten uitvoeren?

Hoewel het uitvoeren van beide inspecties niet wettelijk verplicht is, hebben deze inspecties diverse voordelen:

  • U bent op de hoogte van de veiligheid van de elektrotechnische installaties .
  • De bedrijfscontinuïteit wordt beter gewaarborgd.
  • U voldoet aan de verplichting vanuit de Arbowet en eventueel van uw verzekeraar.

Beide normen zijn geaccepteerde veiligheidsnormen die aantonen dat de gekeurde elektrische installaties veilig zijn om mee te werken.

Meer informatie over NEN 1010
Meer informatie over NEN 3140