SCIOS Scope 12


Elektrische installaties, zoals zonnestroominstallaties brengen risico’s met zich mee, veiligheids-  alsook brandrisico’s. Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, stellen verzekeraars bedrijven verplicht om mogelijke risico’s van zonnestroominstallaties door middel van een SCIOS Scope 12 inspectie in kaart te brengen. Door vervolgens deze installatie periodiek te laten keuren, kunnen brand- en veiligheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt.

Wat houdt een SCIOS Scope 12 inspectie in?

Een SCIOS Scope 12 inspectie is een elektrotechnische inspectie die speciaal voor zonnestroominstallaties is ontwikkeld. De Scope 12 is gebaseerd op verschillende normen, waaronder NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446. Tijdens deze inspectie wordt de complete zonnestroominstallatie gecontroleerd op elektrische veiligheid en brandrisico’s. Daarbij wordt ook gekeken of de installatie aan de normen en de instructies van de fabrikant voldoet.

Een SCIOS Scope 12 inspectie bestaat uit:

  • een visuele inspectie van de volledige zonnestroominstallatie;
  • metingen en beproevingen van de zonnestroominstallatie;
  • een thermografisch onderzoek;
  • een uitgebreide rapportage;
  • het afmelden van de inspectie in het SCIOS-portaal. De inspectie wordt geregistreerd:
    • met constateringen bij afkeuringspunten;
    • zonder constateringen bij goedkeur van de installatie.


Een SCIOS Scope 12 inspectie mag uitsluitend door een bevoegde inspecteur worden uitgevoerd, die bij een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf werkt.

Waarom een SCIOS Scope 12?

Om mogelijke gevaren door o.a. een defect of montagefout te voorkomen, is het uitvoeren van een SCIOS Scope 12 inspectie raadzaam. Door periodieke inspecties wordt mogelijke schade aan installaties en het bedrijf als geheel zo veel mogelijk voorkomen.

Bij zonnestroominstallaties die nooit eerder aan een SCIOS Scope 12 inspectie zijn onderworpen, wordt een uitgebreide Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd. Deze EBI-inspectie richt zich op de kwaliteit van de aanleg, het voldoen aan de normen en installatievoorschriften alsook op de veiligheid van de zonnestroominstallatie. Vervolgens dient elke 5 jaar een Periodieke Inspectie (PI) uitgevoerd te worden, tenzij verzekeringsmaatschappijen anders voorschrijven. Deze periodieke inspecties zijn minder uitgebreid. Hierbij wordt de installatie op problemen, risico’s en storingen gecontroleerd.

Een SCIOS Scope 12 inspectie is niet wettelijk verplicht. Verzekeringsmaatschappijen kunnen een dergelijke inspectie echter verplicht stellen.

Leden van het Inspectie Gilde

Leden van het Inspectie Gilde die SCIOS Scope 12 inspecties uitvoeren, zijn gecertificeerde bedrijven met bevoegde inspecteurs. Alle leden voeren inspecties op een efficiënte manier uit met de I-spec, houden hun kennis up-to-date en leveren een kwalitatief goede rapportage af, die door adviseurs van het Inspectie Gilde – als een onafhankelijke deskundige instantie – wordt gecontroleerd. De aangesloten bedrijven vindt u terug op onze homepage.