SCIOS Scope 10


Wie de status van brandveiligheid van zijn of haar elektrische installaties wilt weten, laat een SCIOS Scope 10 inspectie uitvoeren. Hoewel deze inspectie niet wettelijk verplicht is, stellen verzekeringsmaatschappijen in veel gevallen gebouweigenaren verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming van brand.

Wat houdt een SCIOS Scope 10 inspectie in?

Het doel van een SCIOS Scope 10 inspectie is om inzicht te krijgen in de risico’s welke brand kunnen veroorzaken, zodat deze verholpen kunnen worden. De elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur worden hierbij gecontroleerd.

De SCIOS Scope 10 is gebaseerd op de NTA 8220. Dit is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. De inspectie bestaat uit:

  • een visuele inspectie van het elektrisch materieel, bestaande uit elektrische installaties en elektrische apparaten;
  • metingen en beproevingen van de elektrische installatie en aangesloten apparatuur;
  • een thermografisch onderzoek;
  • een uitgebreide rapportage die voldoet aan de eisen van SCIOS Scope 10;
  • het afmelden van de inspectie in het SCIOS-portaal. De inspectie wordt geregistreerd:
    • met constateringen bij afkeuringspunten;
    • zonder constateringen bij goedkeur van de installatie.
SCIOS Scope 10 inspectie

Een SCIOS Scope 10 inspectie mag uitsluitend door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf en bevoegde inspecteur worden uitgevoerd. Hoe vaak deze wordt uitgevoerd, is vastgelegd in de NTA 8220 en is tevens afhankelijk van de verzekeraar. In de meeste gevallen is dit 3 of 5 jaar.

Waarom een SCIOS Scope 10?

Een defect of een onveilige situatie in het elektrisch materiaal kan brand veroorzaken. Door periodiek een SCIOS Scope 10 inspectie uit te voeren, wordt het risico op het ontstaan van brand beperkt. Hiermee draagt de SCIOS Scope 10 bij aan de veiligheid van bedrijven, en voldoet de inspectie tevens aan de voorwaarden van veel verzekeraars.  

Leden van het Inspectie Gilde

Leden van het Inspectie Gilde die SCIOS Scope 10 inspecties uitvoeren, zijn gecertificeerde bedrijven met bevoegde inspecteurs. Zij voeren inspecties op een efficiënte manier uit met de I-spec, houden hun kennis up-to-date en leveren een kwalitatief goede rapportage af, die door adviseurs van het Inspectie Gilde – als een onafhankelijke deskundige instantie – wordt gecontroleerd. De aangesloten bedrijven vindt u terug op onze homepage.