NEN 1010


De NEN 1010 is een belangrijke norm voor het ontwerpen en aanleggen van elektrotechnische installaties in gebouwen. Deze norm wordt vanuit het Bouwbesluit aangewezen.

Wat houdt een NEN 1010 inspectie in?

Het doel van een NEN 1010 inspectie is een veilige installatie. Om dit te realiseren, zijn er in de NEN 1010 uitgangspunten en eisen opgenomen waaraan installaties moeten voldoen. Een NEN 1010 inspectie is van toepassing op nieuwe of ingrijpend aangepaste elektrotechnische installaties. Om deze reden wordt deze inspectie ook vaak een opleveringsinspectie genoemd. De NEN 1010 toont aan of elektrotechnische laagspanningsinstallaties op verantwoorde en veilige wijze zijn gebouwd. De betreffende installaties worden daarna periodiek volgens de NEN 1010 of NEN 3140 geïnspecteerd.

De NEN 1010 inspectie bestaat uit:

  • een visuele inspectie van de laagspanningsinstallaties;
  • metingen en beproevingen;
  • een uitgebreide rapportage.
NEN1010-inspectie

Waarom een NEN 1010 inspectie?

Een NEN 1010 inspectie garandeert bedrijfszekerheid, veiligheid en continuïteit van installaties. Na de aanleg van een elektrotechnische installatie dient beoordeeld te worden of de betreffende installatie volgens de veiligheidseisen uit de NEN 1010 is aangelegd of gewijzigd en dus goed is geïnstalleerd en volgens de norm functioneert.

Om de zoveel jaar verschijnt een nieuwe versie van de NEN 1010. Het jaar van aanleg of een ingrijpende aanpassing van de installatie is bepalend bij de versie die van toepassing is.

Leden van het Inspectie Gilde

Leden van het Inspectie Gilde voeren elektrotechnische inspecties op een efficiënte manier uit met de I-spec, houden hun kennis up-to-date en leveren een kwalitatief goede rapportage af, die door adviseurs van het Inspectie Gilde – als een onafhankelijke deskundige instantie – wordt gecontroleerd. De aangesloten bedrijven vindt u terug op onze homepage.