Privacy

Het Inspectie Gilde is het kennisplatform voor inspectiebedrijven in de elektrotechniek die haar kennis en ervaring inzet om elektrotechnische inspecteurs of inspectiebedrijven op efficiënte en uniforme wijze inspecties laat uitvoeren. Dit doet het Inspectie Gilde voor leden door heel Nederland.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt het Inspectie Gilde persoonsgegevens. Het Inspectie Gilde vindt het belangrijk dat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Het Inspectie Gilde werkt daarom conform onderstaand beleid.

 

Hoe wij zorgen voor uw persoonsgegevens

Zodra u met ons in contact komt en als lid wordt ingeschreven of een product bij ons aanschaft, gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wij behandelen hierbij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken uw gegevens dan ook uitsluitend om de afspraken die we met u hebben gemaakt, te kunnen uitvoeren. We zullen niet méér gegevens verwerken dan nodig. Bovendien verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en geven wij deze niet aan derden door.

 

Welke persoonsgegevens hebben we nodig

Wij verwerken in principe alleen zakelijke contactgegevens. Ondanks dat zakelijke e-mailadressen, telefoonnummers en adresgegevens niet als persoonsgegevens worden beschouwd, worden deze wel als zodanig verwerkt.

Afhankelijk van de dienst waarvan u bij ons gebruikt maakt, hebben wij de volgende persoonsgegevens minimaal nodig om u optimale dienstverlening te bieden:

  • bedrijfsnaam;
  • voorletters en achternaam van contactpersoon;
  • e-mailadres;
  • bedrijfsadres;
  • telefoonnummer.


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken van aanmeldingen van leden;
  • het verwerken van de aanschaf van producten.


Zonder verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om onze dienstverlening op een goede wijze uit te voeren.

In het geval u door uw werkgever als lid bij het Inspectie Gilde wordt aangemeld, zorgen wij ervoor dat er met uw werkgever afspraken worden gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw werkgever is op grond daarvan gerechtigd om uw persoonsgegevens met ons te delen. 

 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Indien uw persoonsgegevens niet meer hoeven te worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de dienstverlening door ons, worden uw persoonsgegevens door ons verwijderd, vernietigd of anderszins onleesbaar gemaakt.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Indien u wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken, of in een voorkomend geval uw persoonsgegevens wilt aanpassen of wijzigen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@inspectiegilde.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.

 

Rechten op grond van de AVG

U mag uw persoonsgegevens bij ons inzien, laten wijzigen of verwijderen. Tevens kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via info@inspectiegilde.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Cookies

Het Inspectie Gilde maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het goed laten functioneren van onze website, het bijhouden van statistieken alsook voor marketingdoeleinden. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

 

Vragen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via 088 467 73 00 of info@inspectiegilde.nl.